اطلاعات همایش

بازدید : 12825

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی چالشها و راه حل ها

  •    تاریخ شروع : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : دانشگاه پیام نور
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
پژوهش های نوین در حوزه مدیریت
پژوهش های نوین در حوزه تاریخ
پژوهش های نوین در حوزه تربیت بدنی

پوستر همایش

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی چالشها و راه حل ها
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت