اطلاعات همایش

بازدید : 43477

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

  •    تاریخ شروع : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
  •    برگزار کننده : گروه مطالعات نظام پیمانکاری
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1- مديريت مشارکت­ هاي خصوصي و عمومي
شناخت جايگاه مشارکت هاي خصوصي در توسعه زيرساخت ها
لزوم گذار به قراردادهاي مشارکت عمومي و خصوصي و اهميت آن
انواع مدل­ هاي مشارکت عمومي و خصوصي از قبيل BOO,BOT,BLT,BOOT و غيره
تجاري سازي پروژه هاي زيرساختي و ملاحظات خريدار محصول پروژه PPP
محدوديت­هاي قانوني سرمايه­ گذار و سرمايه­پذير در قراردادهاي PPP
جذب سرمايه گذاري خارجي در قراردادهاي PPP
جايگاه دولت در حمايت از مشارکت بخش خصوصي (سياست ­ها و مجوزهاي دولتي)
2- مسايل مالي و اقتصادي
نقش بانکها و نهادهاي مالی در تامين مالي
ابزارها و روشهاي تامين مالي در پروژه هاي PPP
تامين مالي پروژه مشارکت عمومي خصوصي
چالشهاي تامين مالي پروژه اي
امکان سنجي و ارزيابي منافع اقتصادي و مالي پروژه هاي PPP
مدل هاي مالي و اقتصادي در قراردادهاي PPP
چگونگي و شاخص هاي ارزيابي طرح هاي قابل واگذاري به روش PPP
3- مسايل قراردادي و حقوقي

وظايف و تعهدات سرمايه گذار و سرمايه پذير
نحوه واگذاري طرح ها در قراردادهاي PPP
ساختار شرکت پروژه و نقش قراردادهاي کنسرسيوم، مشارکت و جوينت ونچر در قراردادهاي PPP
بررسي چارچوب موافقت­نامه مشارکت عمومي ـ خصوصي
بررسي مقررات و قوانين حاکم بر قراردادهاي PPP (نقش قوانين و مقرراتي از قبيل ماده 27 قانون بخشي از مقررات مالي دولت (الحاق 2)، ماده 7 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، بند ب ماده 214 قانون برنامه ششم توسعه در قراردادهاي PPP)
جايگاه بهره ­برداري عمومي در پروژه هاي مشارکت عمومي ـ خصوصي
چالش هاي مقررات بيمه، ماليات و تضامين در قراردادهاي PPP
مديريت ادعا در قراردادهاي مشارکت عمومي ـ خصوصي (جرائم، تاخيرات و خسارات)
نحوه داوري و حل اختلاف در قراردادهاي BOT
4- مديريت پروژه ­هاي PPP

مديريت ذي نفعان در پروژه هاي مشارکت عمومي و خصوص
بازرسي و حصول اطمينان سرمايه ­پذير از روند بهره ­برداري و نگهداري پروژه
نحوه آماده ­سازي و شروط مقدم در قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي
راهبري چرخه عمر پروژه­ هاي PPP
واگذاري و مديريت طرح هاي نيمه تمام عمراني از طريق PPP
مستندسازي در دوره ­هاي مخلتف پروژه­ هاي BOT
چالش ­هاي انتقال پروژه و زمان بهينه انتقال پروژه
مديريت زمان پروژه ­هاي PPP و الزامات زماني

تاریخ های مهم

ارسال اصل مقاله: 9 اسفند 96
تخفیف زمانی ثبت نام: 25 اسفند 96
برگزاری کنفرانس: 18 و 19 اردیبهشت

پوستر همایش

پوستر اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت