اطلاعات همایش

بازدید : 15094

نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه (کارکنان)

  •    تاریخ شروع : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران
  •    برگزار کننده : پژوهشکده مطالعات فناوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1- سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور
مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی
2- علمی - آموزشی

مهارتهای قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازارکار فعلی و آینده
جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات
3- اقتصادی، اشتغالی

الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازارکار
نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
فرصتهای کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالشهای اقتصادی کشور
سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان

تاریخ های مهم

برگزای همایش » 1397/02/19
مهلت ارسال مقالات » 1396/12/20
مهلت ارسال سایر آثار » 1396/11/25

پوستر همایش

پوستر نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه (کارکنان)
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت