اطلاعات همایش

بازدید : 27480

نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه (کارکنان)

  •    تاریخ شروع : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران
  •    برگزار کننده : پژوهشکده مطالعات فناوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1- سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور
مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی
2- علمی - آموزشی

مهارتهای قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازارکار فعلی و آینده
جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات
3- اقتصادی، اشتغالی

الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازارکار
نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
فرصتهای کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالشهای اقتصادی کشور
سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان

تاریخ های مهم

برگزای همایش » 1397/02/19
مهلت ارسال مقالات » 1396/12/20
مهلت ارسال سایر آثار » 1396/11/25

پوستر همایش

پوستر نخستین کنفرانس ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه (کارکنان)
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت