اطلاعات همایش

بازدید : 77352

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

  •    تاریخ شروع : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : شیراز - مرکز همایش های فرهنگیان
  •    برگزار کننده : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
  •    ارسال مقاله : ندارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

علوم طبیعی

-زمین شناسی و علوم خاک

-کشاورزی و منابع طبیعی

-جنگل و مراتع

-محیط زیست و پدافند زیستی
-علوم طبیعی و توسعه پایدار

-و سایر موضوعات مرتبط با علوم طبیعی

علوم زیستی

-علوم کشاورزی و زیستی
-بیوشیمی

-ژنتیک

-بیولوژی ملکولی
-علوم محیط زیست
-ایمونولوژی و میکروب شناسی

-علوم گیاهی

-علوم جانوری

-علوم سلولی

-علوم دریایی و اقیانوسی

-بیوتکنولوژی

-بیوفیزیک
-زیست شناسی وتوسعه پایدار

-و سایر موضوعات مرتبط با علوم زیستی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات »
1396/05/15
اعلام نتایج داوری مقالات »
1396/05/17
آخرین مهلت واریز هزینه »
1396/05/25
برگزاری کنفرانس »
1396/05/31

پوستر همایش

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت