اطلاعات همایش

بازدید : 143406

سمينار آموزشي نکات کليدي قراردادهاي BOT و F&EPC

  •    تاریخ شروع : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
  •    برگزار کننده : گروه مطالعات نظام پیمانکاری
  •    ارسال مقاله : ندارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

بخش اول؛ مسايل اجراي قراردادهاي BOT (ارايه دهنده؛ مهندس استادباقر)
• مسير تعيين برنده کدام است؟ مناقصه يا مذاکره
• نکات قراردادي در قراردادهاي BOT
• آشنايي با دوره‌ مجاز در قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي با تمركز بر دوره پيشبرد
• شروط مقدم در قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي
• برخي از ملاحظات تاسيس شرکت پروژه و مسايل و چالش هاي آن
• مجوزها در قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي
• انتقال پروژه و زمان بهينه انتقال پروژه
بخش دوم؛ چالش¬هاي تامين مالي در تامين مالي خارجي پروژه ها (ارايه دهنده؛ آقاي طاهرفر)
• فاکتورهاي اساسي براي تامين مالي خارجي (شرايط پروژه)
• فرايند بانک¬هاي تجاري در تامين مالي پروژه اي
• روشهاي برداشت و هزينه کرد از محل وام هاي خارجي (فرايند بانک توسعه اسلامي)
• تجربه مشکلات پروژه ها در استفاده از منابع مالي خارجي و راهکار رفع آن
• امکانپذيري تامين مالي پروژه از طريق بازار سرمايه
• چالش هاي تامين مالي سنديکايي براي پروژه¬هاي بزرگ
• تضمين دولتي (Sovereign Guarantee) و تضمين بانکي در تامين مالي خارجي
بخش سوم؛ نکات و مسايل قرارداد F &EPC (ارايه دهنده؛ مهندس ايکاني)
• نکات قراردادي مهم در قرارداد EPC+F
• بيمه، ماليات، کسورات و تضامين
• برخي از ملاحظات در برآورد قيمت
• موردکاوي يک پروژه به روش BOT و EPC+F
بخش چهارم؛ مسايل حقوقي قراردادهاي BOT و EPC&F (ارايه دهنده؛ مهندس حسين¬زاده)
• ماهيت و مقتضاي ذات قراردادهاي BOT و EPC&F از منظر حقوقي
• تبارشناسي قراردادهاي BOT و EPC&F از منظر حقوقي
• آثار حقوقي (مدني و جزايي) انتخاب اشتباه نوع مدل قراردادي
• تحليل حقوقي تنجيز قراردادهاي BOT و EPC&F با بررسي شروط مقدم
• بررسي آثار حقوقي مترتب بر مواعد زماني کليدي در چرخۀ حيات قراردادهاي BOT و EPC&F
• شرح برخي ادعاهاي رايج در قراردادهاي BOT و EPC&F

پوستر همایش

پوستر سمينار آموزشي نکات کليدي قراردادهاي BOT و F&EPC
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت