اطلاعات همایش

بازدید : 89329

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

  •    تاریخ شروع : ۲۲ دی ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۲ دی ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی مهر اروند
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

مدیریت:1. مدیریت دولتی

2. مدیریت بازرگانی

3. مدیریت صنعت

4. مدیریت آموزشی

5. مدیریت اجرایی

6. مدیریت ورزشی

7. مدیریت استراتژیک

8. مدیریت رسانه ای

9. مدیریت زمان

10. مدیریت تکنولوژی

11. مدیریت فناوری اطلاعات

12. مدیریت شهری

13. مدیریت امور فرهنگی

14. مدیریت مالی

15. مدیریت کارآفرینی

16. مدیریت MBA

17. مدیریت آموزش عالی

18. مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

19. مدیریت کشاورزی و محیط زیست

20. مدیریت ریسک

21. مدیریت انرژی

22. مدیریت و برنامه ریزی

23. مدیریت بحران

24. مدیریت پدافند غیرعامل

25. مدیریت علوم اجتماعی

26. مديريت انتظامي

27. مديريت امور دفاعي

28. مدیریت و توسعه پایدار

29. مدیریت ثبت اسناد و املاك

30. مدیریت جهانگردی

31. مدیریت اطلاعات

32. مدیریت کتابخانه ای

33. مديريت اماكن متبركه مذهبي

34. مديريت توليد و عمليات

كارآفريني (مدیریت کسب و کار)

1. كارآفريني و كسب و كار جديد

2. كارآفريني و فن آوری

3. كارآفريني و گردشگري

4. كارآفريني و خدمات كشاورزي5. كارآفريني و فناوري اطلاعات6. كارآفريني سازماني

7. كارآفريني- MBA

8. كارآفريني بين الملل

9. كارآفريني در بخش عمومي

10. كارآفريني توسعه

11. كارآفريني آموزش عالي12. آموزش و ترويج كارآفريني13. كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

14. كارآفريني و اقتصاد

15. كارآفريني و مشاغل خانگي16. كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين

17. ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي.

18. مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.

19. كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار.

20. كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري.

21. ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني

آموزش:

1. بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش

2. پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني

3. چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها

4. علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان

5. مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان

6. مزايا و موانع برنامه ريزي آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني

7. علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني

8. نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني

9. بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني

10. آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي

11. مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني

12. آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين

13. نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش

14. نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش

15. اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد

16. آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده

17. متدولوژي‌پايش‌عملكرد مجريان ‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي

18. اخلاق حرفه اي و كاربرد دانش روانشناسي يادگيري در مراكز آموزشي

19. جايگاه‌فرايندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شايستگي هاي منابع انساني در سازمانها

20. نظام آموزشي و راهبردهاي استفاده از آموزش غير مستقيم مبتني بر منابع

21. ديگر مباحث آزاد در مورد آموزش

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات
3 دی ماه 95
مهلت ارسال هزینه ها
5 دی ماه 95
ارسال بسته های پستی
5 الی 15 بهمن ماه 95
تاریخ برگزاری همایش
22 دی ماه 95

پوستر همایش

پوستر چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت