اطلاعات همایش

بازدید : 128025

کنفرانس علوم انسانی و علوم رفتاری

  •    تاریخ شروع : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : انجمن پژوهش در علوم اجتماعی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری
پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
پژوهش های کاربردی در مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)

و سایر موضوعات مرتبط

پژوهش های کاربردی در علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
زبان و ادبیات فارسی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفتاری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر
و سایر موضوعات مرتبط

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس:26بهمن 95

مهلت ارسال مقالات:19بهمن 95

اخرین مهلت ثبت نام:19بهمن95

اعلام نتایج داوری:حداکثر دوهفته پس از ارسال مقاله

پوستر همایش

پوستر کنفرانس علوم انسانی و علوم رفتاری
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت