اطلاعات همایش

بازدید : 118933

دومین کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي

  •    تاریخ شروع : ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
  •    برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنرکرمان- دانشکده فنی و مهندسی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 28 آبان 95
اعلام نتایج داوری: 26 دی 95
ارسال نسخه آماده چاپ مقالات پذیرفته شده: 11 بهمن 95
-----------------------------------------------------------
کارگاه ها
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه های آموزشی: 26 دی 95
اعلام پذیرش کارگاه ی آموزشی: 30 بهمن 95
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی: 19-17 اسفند 95
-----------------------------------------------------------
کنفرانس
تاریخ برگزاری کنفرانس: 19-17 اسفند 95

پوستر همایش

پوستر دومین کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت