اطلاعات همایش

بازدید : 315078

پنجمین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برنامه ریزی، معماری و شهر سازی

  •    تاریخ شروع : ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار,وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند انجمن علمی تخصصی معماری،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند انجمن علمی تخصصی عمران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیا ی پزشکی

جغرافیا ی سیاسی

جغرافیا ی طبیعی

سنجش از دور

طبیعت گردی(اکوتوریسم)

ژئومورفولوژی

آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی گردشگری

توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی

سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی


معماری و شهرسازی

مهندسی معماری
معماری منظر
مدیریت پروژه و ساخت
انرژی معماری
مرمت ابنیه سنتی
مطالعات معماری ایران
معماری اسلامی

تکنولوژی معماری

شهرسازی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی اسلامی

توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی

سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

پوستر همایش

پوستر پنجمین کنفرانس ملي  توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برنامه ریزی، معماری و شهر سازی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت