اطلاعات همایش

بازدید : 150389

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

  •    تاریخ شروع : ۲۲ آذر ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۲ آذر ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، با حمایت اداره کل مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، و همکاری و مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگ و دانشگاه برگزار می کند.
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

مهم ترین محورهای پیشنهادی همایش فرهنگ دانشگاهی، عبارتند از:


الف) ابعاد نظری و مفهومی فرهنگ دانشگاهی

- چیستی فرهنگ دانشگاهی

- ابعاد و مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی

- اهمیت و ضرورت فرهنگ دانشگاهی

- پیشینه ی فرهنگ دانشگاهی


ب) بوروکراسی و فرهنگ سازمانی دانشگاه

- الزامات و هنجارهای نهاد علم

- بوروکراسی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه

- قانون مندی و قانون گرایی دانشگاهیان

- جامعه پذیری علمی دانشگاهیان


ج) ارزش ها و نگرش های دانشگاهیان

- سبک زندگی و اوقات فراغت دانشگاهیان

- مصرف فرهنگی دانشگاهیان(با تاکید بر مطالعه و کتاب خوانی)

- فرهنگ و روحیه ی کار جمعی در میان دانشگاهیان

- پایبندی اخلاقی و اخلاق علمی در دانشگاه

- فرهنگ نقد، انتقاد، و پرسشگری دانشگاهیان

- آزادی، آزاداندیشی، و آزادمنشی دانشگاهیان

- مسئولیت پذیری و نوع دوستی دانشگاهیان

- خردورزی و روحیه ی علمی دانشگاهیان

- خلاقیت، نوآوری، و جسارت علمی دانشگاهیان

- ارزش ها و نگرش های دانشگاهیان

- خلقیات، دیسیپلین، و آداب و فرهنگ انسان دانشگاهی

- فرهنگ گفت و گو در دانشگاه

- تساهل، مدارا و تحمل دیگری در دانشگاه


د)ارتباطات و تعاملات دانشگاهیان

- روابط استاد- شاگردی در میان دانشگاهیان

- اجتماعات و تشکل های علمی دانشگاهیان

- مشارکت علمی دانشگاهیان

- اعتماد و سرمایه ی اجتماعی در دانشگاه


ر)دانشگاه و نهادینه شدن گفتمان علم

- توانایی دانشگاهیان در گفتمان سازی موثر در جامعه

- وضعیت گفتمان علم در میان دانشگاهیان

- نسبت میان فرهنگ دانشگاهی، فرهنگ جهادی، و نهادینه شدن گفتمان علم


از مقالات مرتبط با عنوان همایش که در محورها دیده نشده است؛ استقبال می شود

تاریخ های مهم

تقویم همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم به شرح زیر است:

مهلت ارسال چکیده مقالات 12 آبان 1395
زمان اعلام نتایج داوری چکیده ها 15 آبان 1395

مهلت ارسال اصل مقالات 5 آذر 1395
زمان اعلام نتایج داوری اصل مقالات 12 آذر 1395

زمان برگزاری همایش 22 آذر 1395

پوستر همایش

پوستر همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت