اطلاعات همایش

بازدید : 173909

اولین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد

  •    تاریخ شروع : ۲۹ دی ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۹ دی ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : شهرکرد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
  •    برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد- موسسه اخلاق آفرینان ارزش پژوه
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهای مدیریت

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی بین المللی

مدیریت استراتژیک

بازرگانی داخلیمدیریت دولتی

توسعه منابع انسانی

طراحی سازمان های دولتی

بودجه و مالی عمومی

خط مشی گذاری عمومی

مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

مدیریت تحولمدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

تولید در عملیات

مدیریت عملکرد

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت و بهره وری

مدیریت پروژهمدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت منابع اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدیریت دانشمدیریت تکنولوژی

نوآوری تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

استراتژی های توسعه صنعتی

سیاست های تحقیق و توسعهمدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اسلامی

مدیریت منابع انسانی بین الملل

مدیریت استراتژیک منابع انسانیمدیریت مالی

مدیریت مالی و ریسک

بانکداری

بیمه

حقوق مالیمدیریت بحرانمدیریت آموزشی و آموزش عالی

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی

فلسفه مدیریت

آموزش مدیریت

تحقیقات آموزشی

تکنولوژی آموزشی

اقتصاد آموزش و پرورش

ارزشیابی آموزشی

نظارت و راهنمایی

مدیریت کلاس درس

مدیریت مراکز تربیت معلم

توانمندسازی دانشجو معلمانمدیریت امنیتی و انتظامی و مدیریت پیشگیری از جرم

مدیریت نظم و امنیت

نظم اجتماعی

انتظام اجتماعی

مدیریت سازمان های انتظامیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت سلامتمحورهای کارآفرینی

کسب و کارهای دانش بنیان

کسب و کارهای کوچک و متوسط

کسب و کار الکترونیک

کسب و کارهای جدید

کارآفرینی فناوری

کارآفرینی گردشگری و توریسم

کارآفرینی خدمات کشاورزی

کارآفرینی فناوری اطلاعات

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی بین الملل

کارآفرینی بخش عمومی

کارآفرینی توسعه

کارآفرینی آموزش عالی و دانشگاهی

آموزش کارآفرینی

کارآفرینی مذهبی و ارزشی

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی شرکتی

کارآفرینی فرهنگی و هنری

کارآفرینی استراتژیکمحورهای اقتصاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

اقتصاد انرژی

بانکداری اسلامی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقتصاد اسلامی

اقتصاد هنرمحور ویژه(اقتصاد مقاومتی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان)

نقش آموزش و پرورش در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش مدریت و سازمان در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش کارآفرینی در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش مالیات در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش نظم و امنیت در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش تعاون در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش مدیریت بهینه مصرف در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

نقش مدیریت جهادی در بهبود و ارتقاء اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و الگوی ایرانی و اسلامی

الگوی اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 دی ماه 1395

----------------------------------------------------------------
اعلام فهرست مقالات پذیرش شده: یک هفته پس از ثبت در سایت همایش
مهلت ارسال فایل ارائه شفاهی و پوستر: 25 دی ماه 1395
----------------------------------------------------------------

آخرین مهلت ثبت نام: 23 دی ماه 1395
----------------------------------------------------------------

برگزاری همایش: 29 دی مـاه 1395-ایـران- شــهرکرد(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)

پوستر همایش

پوستر اولین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت