اطلاعات همایش

بازدید : 175976

کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین

  •    تاریخ شروع : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران
  •    برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی
  •    ارسال مقاله : ندارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

آب شناسی
چینه شناسی و دیرینه شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
پترولوژی
کانی شناسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شیمی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی نفت و متایع انرژی
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناختی
سنجش از دور زمین شناختی و سامانه اطلاعات حغراقیایی
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
زمین گردشگری
زمین شناسی شهری
زمین شناسی دریایی
گوهر شناسی
نانو رمین شناسی
افق های نو در زمین شناسی
ژئومورفولوژی
سایر موارد مرتبط با علوم زمین

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس: 27 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/11/20
(مقالات به صورت کامل باید ارسال گردد)
اعلام نتایج نهایی داوری: حداکثر 10روز پس از ارسال مقاله

پوستر همایش

پوستر کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت