اطلاعات همایش

بازدید : 181945

آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت¬سازی

  •    تاریخ شروع : ۱۳ آذر ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۱۵ آذر ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
  •    برگزار کننده : دانشگاه تهران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1. برنامه های آموزشی فرا رشته ای آب و محیط زیست
2. ظرفیت سازی برای توسعه پایدار منابع آب در حال تغییر محیط زیست
3. آموزش آب برای دانش آموزان و معلمان
4. آموزش آب برای مدرسان آب
5. آموزش برای سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه آب
6. افزایش آگاهی عمومی و آموزش اجتماعی درباره آب
7. ظرفیت سازی برای مدیریت اکوسیستم محور آب
8. ظرفیت سازی و آموزش برای تصمیم گیری مشارکتی در حوزه آب و محیط زیست
9. تجربیات موفق ملی و بین المللی
10. آموزش در حوزه های:
10.1. دیپلماسی آب
10.2. امنیت و سلامت آب
10.3. اقتصاد آب
10.4. مدیریت تقاضای آب
11. یادگیری مادام العمر
12. برنامه های درسی بومی سازی شده برای شرایط آب و هوایی و هیدرولوژیکی متنوع
13. تاریخچه آموزش آب
14. نقش فرهنگ، رسانه و شبکه های اجتماعی در آموزش آب
15. راه های خلاقانه برای ارتباط با صنعت آب برای تشخیص خلاهای برنامه های درسی

تاریخ های مهم

13 تا 15 آذر 95

پوستر همایش

پوستر آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت¬سازی
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت