اطلاعات همایش

بازدید : 51168

دومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران

  •    تاریخ شروع : ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : انجمن توسه و ترویج علوم و فنون بنیادین
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهای کنفرانس

علوم و فناوری های نوین در حوزه مهندسی
مهندسی عمران،آب ومحیط زیست
مهندسی معماری و شهرسازی
مهندسی فناوری های نوین
مهندسی مکانیک وانرژی
مهندسی وعلوم کامپیوتر
مهندسی هسته ای
مهندسی برق

علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم کشاورزی
مدیریت ، مکانیزاسیون، آموزش و ترویج کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم باغبانی و تولیدات گیاهی
علوم شیلات و صنایع غذایی

علوم دام و دامپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات
جنگل ، مرتع و بیابان
علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم انسانی
علوم تربیتی و روانشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم اقتصادی و سیاسی
ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و حسابداری
الهیات و ادیان
حقوق

علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم پایه
علوم جغرافبا
علوم زیستی
علوم ریاضی
علوم زمین
علوم فیزیک
علوم شیمی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات
30آبان 95
اعلام نتایج داوری مقالات
حداکثر تا 10 روز پس از ارسال مقالات
تاریخ شروع و پایان کنفرانس
25 آذر95
آخرین مهلت ارسال هزینه ها
2آذر 95

پوستر همایش

پوستر دومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت