سومین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی

 • تاریخ شروع:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاشان - دانشکده فیزیک

دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیریونساز

 • تاریخ شروع:۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

همایش ملی فیزیک کاربردی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۰
شوشتر - باشگاه پژوهشگران جوان

دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

 • تاریخ شروع:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت