دومین همایش کشوری هماتولوژی

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
یزد - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
سمنان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

بیست و سومین کنگره فیزیوتراپی ایران

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
شیراز - دانشکده علوم توانبخشی

پنجمين همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
سمنان - دانشگاه علوم پزشکی

اولین کنگره کشوری دیالیز صفاقی

 • تاریخ شروع:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
شیراز - سالن های سینا و صدرا

دهمین کنگره علوم تشریحی ایران

 • تاریخ شروع:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
رشت - دانشکده پزشکی

همایش کشوری پیراپزشکی و سلامت

 • تاریخ شروع:۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

هشتمین كنگره بين المللی پزشكی ورزشی ايران

 • تاریخ شروع:۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی

سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 • تاریخ شروع:۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
ساری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران

 • تاریخ شروع:۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
تهران - سالن همایشهای بین المللی رازی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت