سومين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوري هاي نوين

 • تاریخ شروع:۱۶ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ آبان ۱۳۹۲

چهارمين كنفرانس بين المللي مواد فوق ريزدانه و نانوساختار

 • تاریخ شروع:۱۴ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ آبان ۱۳۹۲

چهارمين كنفرانس چيلر و برج خنك كن

 • تاریخ شروع:۱۴ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ آبان ۱۳۹۲

دهمين كنفرانس تونل ايران

 • تاریخ شروع:۱۳ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ آبان ۱۳۹۲

دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

 • تاریخ شروع:۱۳ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ آبان ۱۳۹۲

نخستين كنفرانس ملي ساختمان سبز

 • تاریخ شروع:۱۱ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ آبان ۱۳۹۲

انديشه هاي فلسفي استاد شهيد مرتضي مطهري

 • تاریخ شروع:۱۰ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ آبان ۱۳۹۲

دومين همايش ملي طلاي سبز

 • تاریخ شروع:۱۰ آبان ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ آبان ۱۳۹۲
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت