کنفرانس نفت-ایران2018 PETROLEUM CONFERENCE- IRAN 2018

 • تاریخ شروع:۱۴ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران- مرکز همایش¬های بین¬المللی پژوهشگاه صنعت نفت

سومین کنگره جامع بین المللی محیط زیست ایران

 • تاریخ شروع:۱۴ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

سومین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی

 • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ اسفند ۱۳۹۶

همایش جامع بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش عربی

 • تاریخ شروع:۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۶
اهواز - مدیریت امور پردیس های استان خوزستان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت