سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

 • تاریخ شروع:۱۴ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ اسفند ۱۳۹۴
ساری - سالن همایش های مصباح دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
تهران - تهران

دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
تهران - تهران

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
همدان - همدان، دانشگاه بوعلی سینا

دومین همایش علوم انسانی اسلامی

 • تاریخ شروع:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

کنفرانس بین المللی هنرف معماری و کاربردها

 • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
تهران - تهران

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۳ اسفند ۱۳۹۴
اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت