کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی

  • تاریخ شروع:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تربیت مدرس

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  • تاریخ شروع:۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه علم و فرهنگ
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت