کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی

  • تاریخ شروع:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تربیت مدرس

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  • تاریخ شروع:۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ شهریور ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه علم و فرهنگ

همایش پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

  • تاریخ شروع:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت