اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
قم - این همایش به صورت آنلاین برگزار میگردد

اولين سمينار ساليانه انجمن ميکروالکترونيک ايران با موضوع کسب و کار در حوزه ميکروالکترونيک

 • تاریخ شروع:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
تهران - دانشگاه صنعتی شریف

اولین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

 • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ اسفند ۱۳۹۴
بم - مجتمع آموزش عالی بم

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری

 • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
بابلسر - دانشگاه مازندران

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری

 • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
بابلسر - دانشگاه مازندران

همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ اسفند ۱۳۹۴
چابهار - دانشگاه آزاد چابهار

اولین کنگره مدیریت در فضای مجازی

 • تاریخ شروع:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ اسفند ۱۳۹۴
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت