دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

  • تاریخ شروع:۲۴ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ آذر ۱۳۹۶
مسکو،روسیه - مسکو

کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت

  • تاریخ شروع:۲۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ اسفند ۱۳۹۶
Dubai - Dubai, UAE

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان

  • تاریخ شروع:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تبریز - مرکز همایشهای بین المللی شهرداری کلانشهر تبریز

سومین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران،سالن همایشهای بین المللی رازی

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز

  • تاریخ شروع:۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران،سالن همایشهای بین المللی رازی

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۶
کرج - تهران،سالن همایشهای بین المللی تلاش

همایش پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

  • تاریخ شروع:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت