سمینار بین المللی فناوری های منابع انسانی

 • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تهران - سالن اندیشه معین

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب

 • تاریخ شروع:۱ بهمن ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ بهمن ۱۳۹۷
تهران - تهران

سومین همایش ملی زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

 • تاریخ شروع:۲۷ دی ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ دی ۱۳۹۷
تربت حیدریه - تربت حیدریه

چالش ها و راهکارهای توسعه آبزی پروری در حوزه دریای خزر

 • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۷
نور - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

زنان کارآفرین ،کار وزندگی

 • تاریخ شروع:۲۸ بهمن ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ بهمن ۱۳۹۷
قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی

همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی

 • تاریخ شروع:۲۸ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت