اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی

 • تاریخ شروع:۲۴ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۴ آبان ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

 • تاریخ شروع:۲۲ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

 • تاریخ شروع:۲۵ آبان ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ آبان ۱۳۹۶
تهران - تهران

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

 • تاریخ شروع:۲۴ آذر ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ آذر ۱۳۹۶
مسکو،روسیه - مسکو

کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت

 • تاریخ شروع:۲۶ اسفند ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ اسفند ۱۳۹۶
Dubai - Dubai, UAE
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت