اطلاعات همایش

بازدید : 36934

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

  •    تاریخ شروع : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  •    تاریخ خاتمه : ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران - دانشگاه تهران، سالن همایش علامه امینی
  •    برگزار کننده : کارگروه سیل وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران) و پژوهشکده سوانح طبیعی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1.خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب
- مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی
- کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب
- شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلاب‌های واریزه‌ای
- شبیه‌سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن
- رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب
- سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن
- اثرات سیل بر زیرساخت‌های حمل و نقل
- سیلاب و راه‌های کاهش خسارت بر پل‌ها
- مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب
- مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب
- فناوری‌های نوین سنجش ویژگی‌های کمی و کیفی سیلاب
- روش‌های مدلسازی و تخمین خسارت سیل
2.اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب
- ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب
- راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب
- ارزیابی سهم دستکاری‌های انسانی در حوضه‌های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب‌ها
- روش‌های تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی
3.سیل از منظر حکمرانی آب
- جایگاه مدیریت سیل در رویکرد مدیریت جامع منابع آب
- آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نقش آن‌ها در مدیریت سیلاب‌
- ارزیابی ساختار مدیریت سیلاب کشور
- بیمه و مدیریت ریسک سیلاب
- ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیلاب
- راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی در مدیریت سیلاب
- نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت سیلاب
- چارچوب‌های حاکمیتی برای مدیریت ریسک سیلاب
- نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری در کاهش مخاطرات سیلاب
4.پیش‌بینی و پیش هشدار سیلاب
- تجارب موفق و ناموفق ملی و بین‌المللی در زمینه پیش‌بینی و هشدار سیلاب
- کاربرد مدل‌های پیش‌بینی بارش و رواناب در مدیریت سیلاب
- پیشرفت‌های علمی و فناوری در ابزارهای پایش و پیش‌هشدار سیل
- راهکارهای اشتراک سریع اطلاعات مربوط به سیلاب برای کاهش تلفات
5.مدیریت سیلاب‌های شهری
- از دست رفتن آبخوان‌ها و افزایش رویداد سیل
- الگوی توسعه شهری مبتنی بر تقابل با سیل و مشکلات آن
- الگوی توسعه شهری سازگار با فعالیت‌های اکوسیستم و امتیاز آن
- مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری و شهرسازی در کاهش مخاطرات سیلاب
- پایش سیستم‌های مدیریت سیلاب شهری
- سیستم‌های کنترل و هدایت سیلاب شهری
- شبیه‌سازی جریان‌های واریزه‌ای
- سیستم‌های کنترل و هدایت جریان‌های واریزه‌ای
- مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شهری
- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب شهری (Action Plan)
- نقشه‌ی خطرپذیری سیل و مسایل مترتب با آن
- اثر سیل بر زیرساخت‌های توسعه شهری (شبکه حمل‌ و نقل، تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات)

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ تیر ماه ۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱ مرداد ماه ۹۷
آخرین مهلت ثبت نام مقاله داران: ۵ مرداد ماه ۹۷
روز برگزاری کنفرانس: ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه ۹۷

پوستر همایش

پوستر ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت