اطلاعات همایش

بازدید : 16434

سمینار آموزشی "بررسی ابعاد مالی، قراردادی و اجرایی قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی و خصوصی PPP"

  •    تاریخ شروع : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
  •    برگزار کننده : گروه مطالعات نظام پیمانکاری
  •    ارسال مقاله : ندارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

• الزامات يک طرح زيرساختي براي واگذاري در قالب پروژه¬هاي PPP
• نشريه 469 موافقت‌نامه ساخت ـ بهره برداري ـ واگذاري (BOT)
• دوره پيشبرد، دوره احداث، دوره بهره برداري تجاري
• دوره انتقال، دوره گذار، دوره اصلاح، دوره تنفس
• ملاحظات شرکت، شرکت پروژه، شرکت مجري پروژه
• مجوزها، ضمانت‌نامه‌ها، شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت
• تعهدات دو طرف (سرمايه گذار و سرمايه پذير)
• ساختارهاي تامين سرمايه PPP
• ارزيابي امکان‌پذيري/ زيست‌پذيري اقتصادي پروژه
• مرور يک نمونه مدل مالي يک پروژه PPP

پوستر همایش

پوستر سمینار آموزشی
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت