اطلاعات همایش

بازدید : 141898

چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی

  •    تاریخ شروع : ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : شیراز - شیراز
  •    برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1) علوم و تکنولوژی پایه و توسعه پایدار
1-1) علوم و تکنولوژی مدیریت و توسعه پایدار
2-1) علوم و تکنولوژی روانشناسی و توسعه پایدار
3-1) علوم و تکنولوژی فرهنگی و توسعه پایدار
4-1) علوم و تکنولوژی آموزشی و توسعه پایدار
5-1) علوم و تکنولوژی اقتصادی و توسعه پایدار
2) علوم و تکنولوژی مهندسی و توسعه پایدار
1-2) علوم و تکنولوژی شهرسازی و توسعه پایدار
2-2) علوم و تکنولوژی کامپيوتر و توسعه پایدار
3-2) علوم و تکنولوژی مکانیک و توسعه پایدار
4-2) علوم و تکنولوژی برق و توسعه پایدار
5-2) علوم و تکنولوژی نفت و توسعه پایدار
3) علوم و تکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
1-3) علوم و تکنولوژی صنايع غذايی و توسعه پایدار
2-3) علوم و تکنولوژی محيط زيست و توسعه پایدار
3-3) علوم و تکنولوژی منابع طبیعی و توسعه پایدار
4-3) علوم و تکنولوژی كشاورزی و توسعه پایدار
5-3) علوم و تکنولوژی باغبانی و توسعه پایدار

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 25-24 اسفندماه 1396
مهلت ارسال مقالات: تا 22 دی ماه 1396

پوستر همایش

پوستر چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت