اطلاعات همایش

بازدید : 113536

دومین کنفرانس مدیریت تغییر وتحول

  •    تاریخ شروع : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : اصفهان - اصفهان
  •    برگزار کننده : دانشگاه اصفهان و مرکز توسعه اطلاعات کاربردی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

مدیریت استراتژیک
- مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
- مدیریت کیفیت
- بهره وری و تعالی سازمانی
- ارتباطات سازمانی
- رهبری و رفتار سازمانی
- مدیریت تولید، فرایند و عملیات
- مدیریت زنجیره تامین
- مدیریت اسلامی
- مدیریت تکنولوژی
- مدیریت دانش
- مدیریت رسانه
- مدیریت شهری
- مدیریت پروژه
- مدیریت اجرایی
- مدیریت دولتی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت آموزشی
- مدیریت و طراحی سیستم
- بازاریابی بین المللی
- مدیریت بازرگانی
- رفتار سازمانی
- مباحث نوین در علم مدیریت
- مدیریت و فرهنگ
- مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
- مدیریت گمرکات و بالندی اقتصادی
- مدیریت مالی و حسابداری
- بانکداری
- کارآفرینی
- کارآفرینی اجتماعی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
حسابداری سرمایه فکری
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
حسابداری محیط زیست
یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی
نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
کاربرد اينترنت در حسابداري
روش های تأمین مالی در سازمان ها
لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي
نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
کاربرد اينترنت در حسابداري
مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها
تاثیر حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
ارزش افزوده و گزارشگري مالي
اخلاق در حسابداري و حسابرسي
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری

تاریخ های مهم

خرین مهلت ارسال اصل مقالات 1396/06/24
آخرین مهلت ویرایش مقالات 1396/06/25
اعلام نتایج داوری مقالات 1396/06/26
آخرین مهلت ثبت نام نهایی 1396/06/27

پوستر همایش

پوستر دومین کنفرانس مدیریت تغییر وتحول
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت