اطلاعات همایش

بازدید : 150839

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

  •    تاریخ شروع : ۸ تیر ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۸ تیر ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان
  •    برگزار کننده : دبیرخانه همایش
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

حیطه مدیریت ورزشی
اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت بحران و تغییر در ورزش
توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت ورزشی

حیطه فیزیولوژی ورزشی
فعالیت بدنی و سالمندی
فعالیت بدنی و بیماری ها
فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک
فعالیت بدنی و محیط
فعالیت بدنی و سلامت عمومی
فعالیت بدنی و تغذیه
فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان
ژنتیک و ورزش
آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی ورزشی

حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک آسیب های ورزشی
بیومکانیک تکنیک های ورزشی
بیومکانیک بافت در ورزش
ارگونومی و بیومکانیک کار
بیومکانیک ورزشی سالمندان
بیومکانیک ورزشی معلولان
بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
بیومکانیک مهارت های پایه
تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی

حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نمو جسمانی انسان
یادگیری مهارت های حرکتی
کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
ورزش و سوء مصرف مواد
فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
ورزش مدارس
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات 1396/3/22
اعلام نتایج داوری مقالات 1396/3/25
آخرین مهلت ارسال مقالات 1396/4/1
زمان برگزاری 1396/4/8

پوستر همایش

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت