اطلاعات همایش

بازدید : 140859

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

  •    تاریخ شروع : ۲۱ تیر ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۲۱ تیر ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : تهران
  •    برگزار کننده : انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

بانک و توسعه شهری

تامین مالی شهری

زیست بوم شهری

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد شهری

اقتصاد گردشگری شهری

مدیریت و حکمرانی شهری

اقتصاد زمین و مسکن شهری

اقتصاد زیر ساخت های شهری

توسعه سرمایه های انسانی و اقتصاد شهری

پوستر همایش

پوستر دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت