اطلاعات همایش

بازدید : 167918

کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی

  •    تاریخ شروع : ۷ بهمن ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۷ بهمن ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : اهواز - سالن همایش شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محور های علوم انسانی
علوم تربیتی ، مدیریت ، حقوق بین المللی ، علوم سیاسی ، حسابداری ، تاریخ ، تربیت بدنی ، علوم رفتاری در مدیریت ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیا ، علوم قضایی ، روابط بین الملل ، علم اطلااعات و دانش شناسی ، فلسفه و الاهیات ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کلام و حکمت اسلامی ، قرآن و علوم حدیث
محور های روانشناسی
روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی مدیریت ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی جنسیت ، روانشناسی ورزش ، روانشناسی شناختی ، روانشناسی مصرف کننده ، روانشناسی فرهنگی ، روانشناسی قانونی ، روانشناسی صنعتی ، روانشناسی صنعتی سازمانی ، روانشناسی سیاسی ، روانشناسی نظامی ، روانشناسی سلامت
محور های علوم اجتماعی
جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، اقتصاد ، جمعیت شناسی ، برنامه ریزی گردشگری ، مردم شناسی ، انسان شناسی ، تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، زبان شناسی ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی
محور های حقوق
حقوق خصوصی ، حقوق مدنی ، حقوق اموال ، حقوق تجارت ، حقوق جزا، حقوق عمومی ، حقوق بین المللی ، حقوق آمیخته،حقوق اسلامی

تاریخ های مهم

تاریخ شروع دریافت مقاله
1395/9/1
آخرین مهلت ثبت نام
1395/11/1
آخرین مهلت ارسال مقاله
1395/11/1
تاریخ برگزاری کنفرانس
1395/11/7

پوستر همایش

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت