اطلاعات همایش

بازدید : 147785

اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

  •    تاریخ شروع : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  •    تاریخ خاتمه : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  •    مکان برگزاری : سنندج - استان کردستان. سنندج- دانشگاه کردستان- گروه علوم اقتصادی- دبیرخانههمایش
  •    برگزار کننده : دانشگاه کردستان- گروه علوم اقتصادی
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

محورهاي اصلی همايش:
• توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
• اشتغال، بهرهوری، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار
• اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار منطقه‌ای
• اقتصاد فرهنگ و هنر و برنامه‌ریزی اقتصادی

o محورهاي فرعی :
1) دلالت‌ها و ضرورت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی در توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
2) مدل‌های رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه پایدار
3) مدل‌های اقتصادسنجی و توسعه پایدار متوازن
4) مدل‌های تعادل عمومی (I-O, SAM , CGE, DSGE… ) و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
5) ساختار دولت، بودجه‌ریزی و نظام اداری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
6) توزیع درآمد، توانمندسازی زنان، توسعه پایدار و توازن منطقه‌ای
7) محیط زیست، آب و توسعه پايدار منطقه‌اي
8) نهادهای پولی و تامین مالی در فرایند توسعه متوازن و پایدار
9) اشتغال، بهره وری، توسعه فضای کسب و کار و توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
10) جذب و نگهداشت سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مناطق
11) آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه‌ای
12) اقتصاد شهری و روستایی درتوسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
13) تجارت خارجی، اقتصاد مرزی و نقش آن در توسعه مناطق
14) مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن و پایدار منطقه ای
15) حکمرانی خوب و توسعه متوازن منطقه‌ای
16) سیاستگذاری‌های فرهنگی و توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
17) تحلیل و بررسی مولفه‌های اقتصاد هنر (بازارکار، قیمت‌گذاری، تجارت، حمایت ها و مشوق‌ها)

تاریخ های مهم

آغاز دریافت چکیده مقالات: (15/08/1395)
اعلام نتایج ارزیابی چکیده مقالات: (01/10/1395)
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: (15/12/1395)
اعلام نتایج نهایی ارزیابی مقالات: (15/01/1396)
آخرین مهلت ثبت نام: (30/01/1396)
زمان برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396

پوستر همایش

پوستر اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار  و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت