اطلاعات همایش

بازدید : 180884

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

  •    تاریخ شروع : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  •    تاریخ خاتمه : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  •    مکان برگزاری : تهران - دانشگاه تهران- کتابخانه مرکزی- تالار علامه امینی
  •    برگزار کننده : انجمن آب و فاضلاب ایران- دانشگاه تهران- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

1- دغدغه‌های حوزه تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شهری
باز تعریف شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب
2- دغدغه‌های حوزه جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب
3- آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لب شور: برنامه‌ریزی، مدیریت و بهره‌برداری
نقش آبهای نامتعارف در تامین آب شرب
4- تکنولوژی‌ها و مصالح نو درآب و فاضلاب و راهکارهای بومی‌سازی آنها
ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه دانشگاهها، شرکتهای آبفا و صنعت
تعریف شاخصها، استانداردها و معیارهای بومی در طراحی، اجرا، راهبری و بازسازی سیستم های آب و فاضلاب
رویکردهای جدید در تامین و توزیع آب شرب
فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب
5- ارتقا، بهینه‌سازی وتوسعه‌ی طرح‌های آب و فاضلاب با نگاه به نیازهای فردا
مدیریت راهبری، ارتقا و بازسازی سیستمها و تاسیسات آب و فاضلاب
استخراج شاخصه ها و معیارهای طراحی حاصل از داده های بهره برداری شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب در نگهداری و بهره برداری آنها
ارتقا و به روز آوری تصفیه خانه های آب
ارتقای مؤلفه‌ی ایمنی در اجرا و احداث طرح‌های آب و فاضلاب
مقاوم سازی و بهینه سازی طرح‌های آب و فاضلاب
افزایش عمر مفید طرح‌های آب و فاضلاب
لوله و لوله‌گذ اری در طرح‌های آب و فاضلاب
6- برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی وانسانی درحوزه آب و فاضلاب
راههای تامین مالی و اجرای سامانه های آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی
مولفه های خدمات مطلوب آب و فاضلاب
نقش نیروی انسانی در خدمات پایدار آب و فاضلاب
بازتعریف اهداف و ماموریت های شرکتهای آب و فاضلاب در افق 1420
تنوع بخشی به منابع مالی طرحهای آب و فاضلاب
7- درس آموخته‌های صنعت آب و فاضلاب
ارائه تجربیات موفق در زمینه مدیریت مصرف و انرژی و کاهش تلفات
نظام فنی و اجرایی طرح‌های آب و فاضلاب
8- آسیب شناسی طراحی، اجرا، مدیریت و راهبری سیستم‌ها و تاسیسات آب و فاضلاب
آسیب شناسی روند تهیه استانداردها و ضوابط فنی در حوزه آب و فاضلاب
آسیب شناسی وضعیت موجود در طراحی، اجرا، راهبری و بازسازی سیستمهای آب و فاضلاب
جوانب فنی و اجرای نظارت بر طرح‌های آب و فاضلاب
9- نقش رویکردهای اجتماعی، اقتصادی وفنی درمدیریت مصرف وکاهش بحران آب
آب بدون درآمد
اقتصاد آب
جامعه شناسی آب
نقش رسانه ها
نقش زنان

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 1395/09/15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 1395/10/15

پوستر همایش

پوستر کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت