اطلاعات همایش

بازدید : 167322

اولین همایش منطقه ای یافته های نوین کامپیوتری

  •    تاریخ شروع : ۱ اسفند ۱۳۹۳
  •    تاریخ خاتمه : ۱ اسفند ۱۳۹۳
  •    مکان برگزاری : گچساران - ساختمان شماره 3 دانشگاه آزاد
  •    برگزار کننده : دانشکده فنی سما واحد گچساران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

بینایی ماشین و پردازش تصویر
تشخیص دست خط فارسی
شناسایی الگو
پردازش صوت و سیگنال
محاسبات نرم
سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند

--------------
مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

داده کاوی
متن کاوی
سیستم های توصیه گر
امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزار
مهندسی وب
سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند
---------------------------
فناوری اطلاعات

یادگیری الکترونیکی
سیستم های محاسباتی انسان محور
مدیریت فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیک
سایر مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات
----------------------------------
سیستم های دیجیتال

معماری کامپیوتر
معماری سیستم های مجازی
سیستم های نهفته و بی درنگ فناوری های نوظهور
سایر مباحث مرتبط با سیستم های دیجیتال
--------------------------------------------------
شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

امنیت شبکه های کامپیوتری
انتقال داده
محاسبات اینترنتی، مشبک و خوشه ای
پردازش موازی و سیستم های توزیعی
سایر مباحث مرتبط با سیستم های
شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

تاریخ های مهم

رسال متن کامل مقاله

1393/08/01 الی 1393/10/30
داوری متن کامل مقاله

1393/11/01 الی 1393/11/30
نتایج نهایی متن کامل مقاله

1393/12/01 الی 1393/12/06
ثبت نام فردی شرکت کنندگان

1393/06/01 الی 1393/11/31
ثبت نام گروهی شرکت کنندگان

1393/06/01 الی 1393/11/31

پوستر همایش

پوستر اولین همایش منطقه ای یافته های نوین کامپیوتری
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت