اطلاعات همایش

بازدید : 212568

اولین همایش منطقه ای یافته های نوین کامپیوتری

  •    تاریخ شروع : ۱ اسفند ۱۳۹۳
  •    تاریخ خاتمه : ۱ اسفند ۱۳۹۳
  •    مکان برگزاری : گچساران - ساختمان شماره 3 دانشگاه آزاد
  •    برگزار کننده : دانشکده فنی سما واحد گچساران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

بینایی ماشین و پردازش تصویر
تشخیص دست خط فارسی
شناسایی الگو
پردازش صوت و سیگنال
محاسبات نرم
سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند

--------------
مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

داده کاوی
متن کاوی
سیستم های توصیه گر
امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزار
مهندسی وب
سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند
---------------------------
فناوری اطلاعات

یادگیری الکترونیکی
سیستم های محاسباتی انسان محور
مدیریت فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیک
سایر مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات
----------------------------------
سیستم های دیجیتال

معماری کامپیوتر
معماری سیستم های مجازی
سیستم های نهفته و بی درنگ فناوری های نوظهور
سایر مباحث مرتبط با سیستم های دیجیتال
--------------------------------------------------
شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

امنیت شبکه های کامپیوتری
انتقال داده
محاسبات اینترنتی، مشبک و خوشه ای
پردازش موازی و سیستم های توزیعی
سایر مباحث مرتبط با سیستم های
شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

تاریخ های مهم

رسال متن کامل مقاله

1393/08/01 الی 1393/10/30
داوری متن کامل مقاله

1393/11/01 الی 1393/11/30
نتایج نهایی متن کامل مقاله

1393/12/01 الی 1393/12/06
ثبت نام فردی شرکت کنندگان

1393/06/01 الی 1393/11/31
ثبت نام گروهی شرکت کنندگان

1393/06/01 الی 1393/11/31

پوستر همایش

پوستر اولین همایش منطقه ای یافته های نوین کامپیوتری
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت