اطلاعات همایش

بازدید : 240646

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

  •    تاریخ شروع : ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
  •    تاریخ خاتمه : ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
  •    مکان برگزاری : تهران - تهران
  •    برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
  •    ارسال مقاله : دارد
  • کانال تلگرام

محورهای همایش

نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در طراحی و تالیف محتوا ودرس افزار الکترونیکی
نظریات و تجارب یادگیری/ یاددهی در ارزشیابی یادگیرنده
مدلسازی کاربر برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی
سکوها و ابزارهای نرم افزاری در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی
هوش مصنوعی و رایانش نرم در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی
طراحی واسط های هوشمند برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی
شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما
راهبردها و راهکارهای استقرار و پیاده سازی محیط های یادگیری الکترونیکی

تاریخ های مهم

دریافت مقالات تا 1393/09/15

ارزیابی و اعلام نتایج داوری تا 1393/10/27

پوستر همایش

پوستر نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
اطلاعات مندرج در این سایت فقط با هدف اطلاع رسانی رویدادهای علمی ارائه شده است بنابراین جهت دریافت اطلاعات دقیق و بررسی صحت اطلاعات این رویداد به سایت اصلی آن مراجعه نمایید.
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت