سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

 • تاریخ شروع:۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ تیر ۱۳۹۷
تهران - مجموعه تلاش

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

 • تاریخ شروع:۱۵ تیر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ تیر ۱۳۹۷
تهران - تهران

یازدهمین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی

 • تاریخ شروع:۱۱ تیر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ تیر ۱۳۹۷
تهران - تهران

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در زبان و ادبیات

 • تاریخ شروع:۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۱ خرداد ۱۳۹۷
تهران - دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ خرداد ۱۳۹۷
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت