هشتمين كنفرانس توسعه منابع انساني

 • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۱
تهران - مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما - مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی

سومین سمینار تخصصی ارزیابی و بهبود عملکرد سازمانی

 • تاریخ شروع:۷ آبان ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ آبان ۱۳۹۱
تهران - سالن همایش های هتل المپیک

همایش نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 • تاریخ شروع:۲۰ تیر ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۱ تیر ۱۳۹۱
تهران - سالن همایشهای هتل المپیک

دومین سمینار ملی توانمندسازهای سازمانی با محوریت جانشین پروری

 • تاریخ شروع:۳ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳ اسفند ۱۳۹۰
تهران - دانشکده مدیریت

اثر فناوری الکترونیکی بر بهره وری کار(بخش علمی - پژوهشی)

 • تاریخ شروع:۱۰ آذر ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ آذر ۱۳۹۰
تهران - دانشگاه صنعتی شریف

هفتمين كنفرانس توسعه منابع انسانی

 • تاریخ شروع:۱۴ آبان ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ آبان ۱۳۹۰
تهران - مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت