همايش ملي خراسان جنوبي نظم و امنيت

 • تاریخ شروع:۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

همايش ملي خانواده و امنيت

 • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۱

همايش حقوق مالكيت صنعتی

 • تاریخ شروع:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
تهران - دانشگاه تربیت مدرس

همایش سراسری امنیت پایدار

 • تاریخ شروع:۲۴ بهمن ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ بهمن ۱۳۹۰

اولین همایش ملی حاشیه نشینی، نظم و امنیت

 • تاریخ شروع:۱۴ دی ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۴ دی ۱۳۹۰
کرج - دانشگاه آزاد اسلامی

همایش رسانه و جنگ نرم

 • تاریخ شروع:۹ خرداد ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ خرداد ۱۳۹۰
تهران - دانشکده صدا و سیما
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت