چهارمين همايش ملي نقش و جايگاه موسسات فرهنگي هنري در توسعه فرهنگي كشور

 • تاریخ شروع:۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اصفهان - مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

همايش فرش و فرهنگ ايراني، هنر اسلامي، اقتصاد جهاني

 • تاریخ شروع:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ اسفند ۱۳۹۱

همایش پیوست نگاری فرهنگی

 • تاریخ شروع:۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار

 • تاریخ شروع:۱۷ اسفند ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ اسفند ۱۳۹۰

نخستین کنگره ملی مفاخر جام

 • تاریخ شروع:۲۸ آبان ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ آبان ۱۳۹۰

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

 • تاریخ شروع:۲۷ مهر ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ مهر ۱۳۹۰
قاین - دانشگاه پیام نور

همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

 • تاریخ شروع:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت