همایش اسلام و جاهلیت مدرن

 • تاریخ شروع:۱۵ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مهر ۱۳۹۵

همایش بین المللی سبک زندگی فاطمه الزهرا؛ فزصت ها و چالش ها

 • تاریخ شروع:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
قم - سالن همایش های مدرسه معصومیه قم

همايش سراسري علمي -پژ وهشي سبك زندگي

 • تاریخ شروع:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
تايباد - اداره فرهنگ وارشاد

هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر

 • تاریخ شروع:۱۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ شهریور
تهران - تهران

همایش ملی میراث قرآنی تبرستان

 • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
بابلسر - دانشگاه مازندران

همایش ملی فضل بن شاذان نیشابور

 • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ آذر ۱۳۹۴
نیشابور - دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

 • تاریخ شروع:۱۵ مهر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مهر ۱۳۹۴
قم - قم

اولین همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی

 • تاریخ شروع:۸ مهر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ مهر ۱۳۹۴
همدان - همدان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت