اولین همایش ملی حفظ، احیاء واصلاح گونه کلوس

  • تاریخ شروع:۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
شهرکرد - دانشگاه شهرکرد

هم نت فاضلاب

  • تاریخ شروع:۲۸ فروردین ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ فروردین ۱۳۹۷
اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان

انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سنندج - سالن دکتر فرخزادی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سنندج - سنندج_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت