کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

  • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۶
کرج - بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مرکز همایشهای امام خمینی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت