دومین همایش ملی محیط زیست

  • تاریخ شروع:۱۰ بهمن ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۰ بهمن ۱۳۹۶
شیراز - شیراز

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

  • تاریخ شروع:۲۶ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۶ مرداد ۱۳۹۶
شیراز - مرکزهمایش های فرهنگیان

اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

  • تاریخ شروع:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ خرداد ۱۳۹۶
همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت