همایش ملی نساجی سنتی با محوریت غیاث الدین نقشبند یزدی

 • تاریخ شروع:۱۱ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۱ بهمن ۱۳۹۵
یزد - دانشگاه ازاد اسلامی یزد

کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-مازندران

 • تاریخ شروع:۶ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۷ بهمن ۱۳۹۵
بابلسر - دانشگاه مازندران

سومین همایش دانشجویی فلسفه

 • تاریخ شروع:۲۶ آذر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ آذر ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه تربیت مدرس ـ دانشکده علوم انسانی

کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی

 • تاریخ شروع:۵ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ مهر ۱۳۹۵
خوی - خوی

کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

 • تاریخ شروع:۲۹ تیر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ تیر ۱۳۹۵
تهران - مجموعه تلاش

کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی

 • تاریخ شروع:۸ بهمن ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۸ بهمن ۱۳۹۴
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت