سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

 • تاریخ شروع:۱۸ آذر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۸ آذر ۱۳۹۵
قم - قم

کنگره نماز و سلامت روان(با تاکید بر روان درمانی)

 • تاریخ شروع:۱۹ آبان ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ آبان ۱۳۹۵
تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .سالن کوثر

همایش اسلام و جاهلیت مدرن

 • تاریخ شروع:۱۵ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مهر ۱۳۹۵

همایش بین المللی سبک زندگی فاطمه الزهرا؛ فزصت ها و چالش ها

 • تاریخ شروع:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
قم - سالن همایش های مدرسه معصومیه قم

همايش سراسري علمي -پژ وهشي سبك زندگي

 • تاریخ شروع:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ شهریور ۱۳۹۵
تايباد - اداره فرهنگ وارشاد

هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر

 • تاریخ شروع:۱۰ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۰ شهریور
تهران - تهران

همایش ملی میراث قرآنی تبرستان

 • تاریخ شروع:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۲ اسفند ۱۳۹۴
بابلسر - دانشگاه مازندران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت