فراخوان شرکت در کنفرانس بین المللی رویکردهای سلامتی برای بیماران سرطانی

 • تاریخ شروع:۱۴ شهریور ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ شهریور ۱۳۹۶
تفلیس - تفلیس،گرجستان

کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری

 • تاریخ شروع:۱ شهریور ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ شهریور ۱۳۹۶
تهران - تهران

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ مرداد ۱۳۹۶
شیراز - مرکزهمایش های فرهنگیان

اولین همایش ملی جامع حقوق

 • تاریخ شروع:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
shiraz - shiraz
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت