پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

کنفرانس مدیریت حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی

  • تاریخ شروع:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
خوی - دانشگاه علامه خویی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت