اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ آبان ۱۳۹۷
کرمانشاه - دانشگاه رازی-دانشکده فنی مهندسی-گروه عمران

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

  • تاریخ شروع:۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ آبان ۱۳۹۷
تهران - تهران، سالن همایش های رازی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت