همایش ملی قوانین کار و تامین اجتماعی

  • تاریخ شروع:۱۶ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ آبان ۱۳۹۵
تهران - مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

  • تاریخ شروع:۴ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • تاریخ خاتمه:۵ آبان ۱۳۹۵
تهران - سالن همایشهای الغدیر

سمینار کاربردی قانون کار و تامین اجتماعی

  • تاریخ شروع:۲۲ مرداد ۱۳۹۵
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت