دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

 • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ اسفند ۱۳۹۷
ایوان کی - ایوان کی

هفتمین دوره از کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۷
تهران - تهران

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اسفند ۱۳۹۷
تهران - تهران

نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی ،کارآفرینی و حسابداری

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اسفند ۱۳۹۷
تهران - تهران

کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه

 • تاریخ شروع:۱ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱ اسفند ۱۳۹۷
تفلیس - دانشگاه جورجیا

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع " با تاکید بر مقابله با جنگ اقتصادی و تامین مالی بخش دفاع"

 • تاریخ شروع:۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تهران - ضلع شمالی اتوبان شهید بابایی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت