کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

  • تاریخ شروع:۹ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۰ اسفند ۱۳۹۶
تهران - سالن همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء (س)

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

  • تاریخ شروع:۲۴ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ آذر ۱۳۹۶
مسکو،روسیه - مسکو
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت